• strings.serveis_1-title

  Professionals

 • Assessorem als professionals

  • Artistes plàstics com pintors i escultors, advocats, arquitectes, enginyers, metges, músics intèrprets i compositors...
 • strings.serveis_2-title

  Fiscal Comptable
  Financer

  • Impostos: IVA, societats, renda i patrimoni, especials, retencions...
  • Comptes anuals, planificació fiscal i empresarial.
  • Incentius, deduccions i bonificacions.
 • strings.serveis_3-title

  Seguretat social
  laboral

  • Cotitzacions, altes i baixes, retencions IRPF.
  • Alta d’empreses, contractació, gestió de la nòmina dels treballadors.
  • Faltes i sancions, acomiadaments, accidents laborals, malalties.
  • Calendaris laborals, jubilació, viduïtat, orfandat.
 • strings.serveis_4-title

  Estrangeria

  • Autoritzacions de Residència i de Treball, Obtenció de Nacionalitat Espanyola, Reagrupaments Familiars, Arrelaments.
 • strings.serveis_5-title

  Hipoteques
  contractes
  herències

  • Legislacions autonòmiques.
  • Escriptures, notari, operacions registrals, registre de la propietat, testaments, successions i donacions, liquidacions, certificats, valoracions, titularitat.
 • strings.serveis_6-title

  pimes
  Creació i gestió

  • Autònoms, constitució d’empreses, societats civils privades, societats mercantils, associacions, fundacions, cooperatives.
  • Registres mercantils, autoritzacions administratives, subvencions.
 • strings.serveis_7-title

  Gestions amb les administracions

  • Ministeris, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments.
 • strings.serveis_8-title

  Altres

  • Assessorament en riscos laborals: prevenció, formació i valoració de la seguretat a la feina.
  • Certificats energètics.
  • Cèdules d’habilabilitat.
  • Assegurances.
  • Protecció de dades.
 • Assessorem als professionals

  • Artistes plàstics com pintors i escultors, advocats, arquitectes, enginyers, metges, músics intèrprets i compositors...
  • Impostos: IVA, societats, renda i patrimoni, especials, retencions...
  • Comptes anuals, planificació fiscal i empresarial.
  • Incentius, deduccions i bonificacions.
  • Cotitzacions, altes i baixes, retencions IRPF.
  • Alta d’empreses, contractació, gestió de la nòmina dels treballadors.
  • Faltes i sancions, acomiadaments, accidents laborals, malalties.
  • Calendaris laborals, jubilació, viduïtat, orfandat.
  • Autoritzacions de Residència i de Treball, Obtenció de Nacionalitat Espanyola, Reagrupaments Familiars, Arrelaments.
  • Legislacions autonòmiques.
  • Escriptures, notari, operacions registrals, registre de la propietat, testaments, successions i donacions, liquidacions, certificats, valoracions, titularitat.
  • Autònoms, constitució d’empreses, societats civils privades, societats mercantils, associacions, fundacions, cooperatives.
  • Registres mercantils, autoritzacions administratives, subvencions.
  • Ministeris, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments.
  • Assessorament en riscos laborals: prevenció, formació i valoració de la seguretat a la feina.
  • Certificats energètics.
  • Cèdules d’habilabilitat.
  • Assegurances.
  • Protecció de dades.